Koordinacija ministara obrazovanja, znanosti, kulture i športa županija u kojima se nastavni planovi i programi izvode na hrvatskom jeziku u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru.
Učenici
Učenici

SUMIT usluge namjenjene za učenike

Školarac
eduID - elektronički identitet
SUMIT Dnevnik
Google alati
Korisni materijali
Nastavnici
Nastavnici

SUMIT usluge namjenjene za nastavnike i razrednike

Školarac
SUMIT Dnevnik
SUMIT Matica
Korisni materijali
Google alati
Roditelji
Roditelji

SUMIT usluge namjenjene za roditelje

Školarac
SUMIT Dnevnik
Korisni materijali
SUMIT koordinatori
SUMIT koordinatori

SUMIT usluge namjenjene za koordinatore u školama

SUMIT Matica
Korisni materijali
Sve novosti vezane za digitalnu transformaciju obrazovanja