Koordinacija ministara obrazovanja, znanosti, kulture i športa županija u kojima se nastavni planovi i programi izvode na hrvatskom jeziku u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru.
Učenici
Učenici

SUMIT usluge namjenjene za učenike

eduID - elektronički identitet
SUMIT Dnevnik
Google alati
Korisni materijali
Nastavnici
Nastavnici

SUMIT usluge namjenjene za nastavnike i razrednike

SUMIT Dnevnik
SUMIT Matica
Korisni materijali
Google alati
Roditelji
Roditelji

SUMIT usluge namjenjene za roditelje

SUMIT Dnevnik
Korisni materijali
SUMIT koordinatori
SUMIT koordinatori

SUMIT usluge namjenjene za koordinatore u školama

SUMIT Matica
Korisni materijali
Sve novosti vezane za digitalnu transformaciju obrazovanja