SUMIT Školarac je platforma za učenje na daljinu, koja omogućava otvaranje i pohađanje online tečajeva, komunikaciju, prezentaciju sadržaja, provjeru stečenog znanja, predaju i kontrolu zadaća te praćenje sudjelovanja. Na Školarac se možete prijaviti putem @skole.sum.ba korisničkog računa.

Školarac je sustav za upravljanje učenjem, odnosno programski alat za izradu e-kolegija, održavanje nastave na daljinu i kombinirane nastave uživo i na daljinu. Školarac je zasnovan na alatu Moodle, programskoj podršci (eng. software) otvorenog koda koji je licenciran i besplatan, što je pridonijelo njegovoj velikoj popularnosti i kontinuiranom razvoju. Moodle danas predstavlja najpopularniju platformu ove namjene koju koriste brojni korisnici u svijetu.

SUMIT u svrhu pružanju podrške održavanju nastave na daljinu i kombinirane nastave osigurava:

  • pohađanje gotovih e-kolegija (virtualnih učionica) i korištenje materijala za samostalno učenje
  • otvaranje praznih tečajeva koje nastavnici sami nadopunjuju sadržajem
  • održavanje nastave na daljinu i kombinirane nastave uživo i na daljinu putem vlastitih
  • kolegija
  • podršku korisnicima

Prijava u Školarac

Sustavu Školarac pristupate uz pomoć mrežnog preglednika upisivanjem mrežne adrese https://skolarac.sum.ba. Nakon upisivanja mrežne adrese otvara nam se sučelje za login. Prijava na sustav vrši se pomoću @skole.sum podataka.