Google alati

Google G Suite for Education je usluga koja omogućuje učiteljima, nastavnicima i učenicima besplatan pristup Google alatima s korisničkim računom na @skole.sum.ba domeni. G Suite omogućuje korisnicima kreiranje sadržaja, zajednički rad korištenjem alata i usluga u javnom Google-ovom oblaku s bilo kojeg mjesta i računala spojenog na Internet.

Nakon aktivacije računa moguć je direktan pristup do osnovnog paketa G Suite usluga koji uključuje:

  • Drive – za pohranu svih datoteka i pristup datotekama s bilo kojeg uređaja
  • Calendar – za izradu rasporeda i označavanje važnih datuma
  • Docs, Sheets, Slides – za izradu i dijeljenje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija
  • Forms – za izradu različitih obrazaca, anketa, upitnika
  • Hangouts Meet – za slanje poruka, videopozive i govorne pozive
  • Groups – za izradu online grupa za svoj tim, razred ili drugu skupinu kako biste razmjenjivali e-poruke, surađivali na projektima ili organizirali sastanke
  • Jamboard – prezentacijska ploča
  • Google Classroom – za organizaciju nastave, raspodjelu zadataka i komunikaciju između nastavnika i učenika